top of page

Hokkaido and Tohoku

Cycle shop Takahashi

1-6-27 Omachi, Akita City, Akita Prefecture

TEL 018-862-6261

BIKE Sports ・ ・ ing

2-8-1 Tsurugaya, Miyagino-ku, Sendai City, Miyagi Prefecture

TEL 022-290-7637 HP http://www.ingsendai.com/

Wheelies

2-15-2 Odorihigashi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

TEL 011-231-5072 HP http://wheelies-sapporo.com/

BICYCLE SHOP GRINS

2-13-1 Shimonohashicho, Morioka City, Iwate Prefecture

TEL 019-601-8880 HP http://www.grins-bikes.com/

bottom of page