top of page

Tokai Koshinetsu

BMX DEPO (Takabari store)

2-2413 Takabari, Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi

TEL 052-734-6110 HP http://bmxdepo.com/

Jitensha Depot Inokoishi

2-806 Inokoishi, Meito-ku, Nagoya-shi, Aichi

TEL 052-726-8081 HP http://bmxdepo.com/

CAPRICHOSA

193-4 Kawai, Kani City, Gifu Prefecture

TEL 057-463-7953 HP http://bmx.boo.jp/

Bicycle Akira

1-29-12 Tanuma, Fujieda City, Shizuoka Prefecture

TEL 054-635-6010 HP http://jitensha-akira.com

GROW

2-6-24 Shimoyanagi, Nagaoka City, Niigata Prefecture

TEL 025-820-5158 HP http://www.glow-bmx.com/

FIVE STAR

31-16 Takebashi-cho, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi

TEL 052-453-6612 HP http://fivestar-bmx.blogspot.jp/

Bicycle Bunkaya

641 Mikkabi, Mikkabi-cho, Kita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka

TEL 053-524-0191 HP http://www.bunkaya-web.com/

Yoshimori cycle

30-4 Yoshiwaramachi, Kanazawa City, Ishikawa Prefecture

TEL 076-258-0788 HP http://www.bmx.sc/

SURVA Cycles

10-31 Akaricho, Fukui City, Fukui Prefecture

TEL 0776-36-0589 HP http://www.sur-va.com/

13-VANGUARD

1-3-16 Minamichitose, Nagano City, Nagano Prefecture

TEL 026-224-5152 HP http://www.13-vanguard.com/

TOOLATE

1-3-10 Minamidamachi, Toyama City, Toyama Prefecture

TEL 076-425-5422   HP http://toolatesports.com/top/

Y's Road Nagoya store

2-2-13 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi Nagoya Center Building 1F

TEL 052-220-3977 HP http://ysroad.co.jp/nagoya/

Yatomi cycle

15-6 Nishimae Shinden, Uguiura-cho, Yatomi-shi, Aichi Alter Yatomi 1F

TEL 0567-58-5304

MERSYS

103 Shin Shimizu Heights, 5-1 Chitose-cho, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka

TEL 054-340-9100

Toxic Works

2-1-1 Hontori, Aoi-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka Sea Stage Hontori 1F

TEL 054-250-2225

bottom of page